Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Spelljammer - Ancient Of DaysBand: Spelljammer
Album: Ancient Of Days
Year: 2015
Genre: Stoner Doom / Psychedelic
Country: Sweden

Bandcamp
Pure


Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Arathgoth - Dark Like SpaceBand : Arathgoth
Album : Dark Like Space
Year : 2014
Genre : atmospheric black metal / ambient / electronic
Country : USA

Bandcamp
Surface