Τρίτη 17 Απριλίου 2012

The Oscillation - VeilsBand : The Oscillation
Album : Veils
Year : 2011
Genre : Psychedelic / Drone / Post-rock
Country : England
Bandcamp
Masquerade

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου